ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ .
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ /ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ .
  3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.
  4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ /ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ
  5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ -ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.