Ως Iστό αράχνης θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το «πλέγμα» εξειδικευμένων (Οικονομικών, Συμβουλευτικών, Μεσιτικών Υπηρεσιών και συνεργασίας  με κατασκευαστικές εταιρίες, αλλά και με Real Estate γραφεία επενδύσεων εξωτερικού) της MSM REALESTATE που παρέχουμε στην Εγχώρια –  Ευρωπαϊκή αλλά και Διεθνή Αγορά Ακινήτων.

Η αδυναμία της Εγχώριας Ελληνικής Αγοράς Ακινήτων αδυνατώντας  να καλύψει την ζήτηση για εξειδικευμένες λύσεις και προτάσεις αξιοποίησης ιδιαίτερα επενδυτικά Τουριστικών Επαγγελματικών  ακινήτων και επιχειρήσεων  στη χώρα μας  οδηγεί προς αναζήτηση αξιόλογων επενδυτικών προτάσεων από ξένους επενδυτές που  συνεχώς  επιδιώκουν κυρίως την είσοδο τους σε επενδύσεις Ακινήτων Τουριστικού  και επαγγελματικού Ενδιαφέροντος προς ίδια ή και επαγγελματική χρήση αυτών.

Προσπαθώντας να αποτυπώσουμε λοιπόν όσο καλύτερα γίνεται την ταυτότητα του κάθε ακίνητου, την δημιουργούμε με τον δικό μας τρόπο και την δίκη μας άποψη πάνω σε βάσεις δεδομένων αναζήτησης πληροφοριών που έχουμε συλλέξει.

Τα θέματα που μας απασχολούν και ασχολούμαστε σε επαγγελματική βάση με αυτά έχουν ως εξής…